Gạ chịch thiếu nữ dân tộc thiểu số

Đến nhà họ hàng để ngủ nhờ, Dê lợi dụng lúc mọi người trong nhà ngủ say đã lẻn vào phòng dùng vũ lực ép cháu C quan hệ với mình và dọa thiếu nữ dân tộc thiểu số không được nói cho ai biết. Ở một khía cạnh khác phim sex dan toc, vấn đề nhận thức và phong tục tập quán cũng rất đáng lưu ý. Do đồng bào có quan niệm khá "thoáng" về hôn nhân và tình dục nên với họ, quan trọng là "ưng cái bụng" chứ không quan tâm đến độ tuổi của đối tượng. Vì thế, không ít người đã phải trả giá cho sự thiếu hiểu biết mình.

CÓ THỂ BẠN THÍCH